Sanna Emma Amanda Hagberg

Mina förfäder och deras historia.

Välkommen

Hej!
Jag heter Emma Hagberg. På denna sida kan du läsa om min släkt från vikingatid fram till nutid. Det är min pappa, Björn Hagberg som gjort forskningen och byggt sidan åt mig.

Du måste ansöka om ett medlemskap för att kunna ta del av sajten. Det kan du göra här. Detta på grund av EU's GPDR lag. Ange i kommentarsfältet varför du vill bli medlem och på vilket sätt du är släkt. Om detta inte anges kommer förfrågan avvisas.
Mycket nöje.

Winblad von Walter

Ur Luleå stifts julbok år 1940. Av Hjalmar Westeson: Under 30-åriga kriget kom en dag en tolvårig tysk gosse och anmälde sig till krigstjänst hos översten och befälhavaren vid Västerbottens regemente, som då låg i garnison i norra Tyskland. Gossen hette Heinrich Walter. Han var född i Mecklenburg år 1630 av "ärliga och hedersvärda föräldrar" och redan tidigt hade han visat håg och fallenhet för krigaryrket. Käck, ädel och älskelig stod pilten där och han blev därför genast antagen och befordrad till trumslagare vid regementet. Han blev också allas favorit och guldgosse. Fader och moderlös som han var, var det särskilt en soldat från gamla Bygdeå socken, som tog sig an honom och blev i fars ställe.

Mera

Odqvist

Vi Odqvistare härstammar alla från glasmästaren Sven Persson i Od, som 1783 tog sig efternamnet Odqvist. Tillsammans med sin maka Gunnur fick han sex barn som nådde vuxen ålder och som tog namnet Odqvist vidare. Vi vet att vi för närvarande är minst 2 100 personer (säkert långt fler – släkten är ännu inte fullt ut kartlagd) som är ättlingar till Sven och Gunnur. Somliga av oss heter Odqvist, andra inte, men vi är alla Odqvistare.

På bilden är det Gustav Odqvist som blåser återsamling i gevärspipan.

Hagberg

Namnet Hagberg är som så många andra namn i Sverige ett soldatnamn. Det var August Salomon Johansson som fick tilläggsnamnet Hagberg när han blev soldat i Sexdrega. Hans soldatnamn blev 897 Hagberg. August Salomon är född den 23 Oktober 1861 i Månstad. Son till Johannes Håkansson och Johanna Gustavsdotter. Släkten har varit soldater i många generationer. På bilden ser du Gustav Sigismund Hagberg, son till August Salomon och min pappas morfars pappa.

Otto Pontus Knut Odqvist

Knut föddes som det åttonde och sista syskonet i Carl och Anna Odqvist familj. Knut har berättat att när han skulle döpas frågade prästen far vad han skulle heta och fick till svar Otto Pontus Knut ”åtta punkt slut”, Knut gick bara ett år i småskolan sedan läste han för informator vilken vara Skara prostens son. År 1905 kom han till läroverket i Borås men de två sista åren på gymnasiet tillbringade han i Skara där han tog studenten 1913.

Knut hade tänkt utbilda sig till jägmästare i. o. m. att det inte fanns någon gård kvar till honom när hans fyra bröder fått var sin gård. Han sökte istället till Sjökrigsskolan i Stockholm antogs och började utbildningen i Karlskrona.

MeraKronofogde Påvel (Nilsen) Nöring

Den bohuslänska släkten Nöring startar traditionellt med två bröder, Påvel och Jacob Nilssöner Nöring i Tanum, och en Jacob Hansson Nöring på Orust. Påvel presenteras av Nils Lindbergh (1982) som "danske ridefogden från Holstein, slottsskrivaren på Bohus, befallningsmannen och sedermera kronofogden i Norrviken". NL nämner inte hans bror Jacob. Jacob Hanson anges vara svärson till Påvel, gift med dennes dotter Cecilia. Alla tre innehar högre administrativa poster ("ridefogde", "fogde", "stiftsskrivare", "slottsskrivare", "befallningsman") i Bohuslän under den norska tiden.

Mera

Fänneslunda säteri.

Fänneslunda säteri bildades av de tre gårdarna Bregården, Stommen och Storegården i Fänneslunda kyrkby ca 1682 av landshövdingen Henrik von Vicken. Säteriet har haft många ägare, däribland von Vicken och Posse, von Knorring och Sundler. Den sistnämnde byggde dagens mangårdsbyggnad ca 1830 då det gamla huset brann.

Gården kom i släktens ägo 1871 då Casper Odqvist köpte den av Lars Persson. På gården som var ca 1 000 ha. hade han även ett bränneri.

Casper och hans hustru Johanna kom att omtalas som ”ett välsignat husbondfolk”. Det berättas också att ingen av godsets invånare behövde lida nöd. Fattades det mat, kläder eller pengar kunde man gå fram till herrgården och få hjälp. Saknades det mat att skicka med torparbarnen till skolan kunde dessa gå förbi herrgårdsköket och äta sig mätta och även få med mat till skolan.

Ibland flockades barnen vid köksdörren i stora hopar och pigorna försökte schasa bort dem men då läxade ”kära mor” som Johanna kallades upp dem och uppmanade dem att istället ge barnen var sin smörgås. Om någon torpare blev sjuk och det kanske behövdes både läkare och medicin så ordnade Casper detta.
Det sades om Casper att han var så rik att han ägde flera tunnor guld.

Med den stora sjösänkningen som gjordes väntade dock andra tider. Sjösänkningen påbörjades 1873 och berörde flera sjöar och bäckar i Fänneslunda, Varnum, Rångedala, Tärby och Gingri socknar. Tanken med det hela var att få ny odlingsbar mark. Casper Odqvist kom att bli den drivande kraften i projektet. Bolaget Rångedala sjösänkningsbolag bildades där Casper blev ordförande. Arbetet påbörjades vid By kvarn i Gingri genom att gräva om Viskans åfåra över Ön i Tärby och Finnekumla by i Rångedala och vidare till Marsjöarna i Varnum. En kanal grävdes sedan till Mellsjön och vidare upp till Klevasjöarna och Fänneslundasjön. Det var hundratals hektar våtmark som försvann och hela landskapsbilden mellan Gingri och Varnum förändrades. Arbetet sysselsatte ett par hundra arbetare, mest bygdens folk. Man grävde med spade och spett och körde bort jorden med skottkärror. Med brist på arbetskraft och i början även okunnig arbetsledare drog dock arbetet ut på tiden som var beräknat ta två år men som istället genomfördes på elva år. Därmed blev också kostnaderna alltför stora. Utgifterna hade beräknats till 90 000 riksdaler och då lånade staten ut hälften. När arbetet var klart hade det kostat 140 000 riksdaler. Banker hade nu fodringar i sänkningsföretaget och många av de bönder som gått i borgen tvingades gå ifrån sina gårdar. Däribland Casper Odqvist som gjorde konkurs 1886. De som var med om att utföra och bekosta arbetet med sjösänkningen i det som kom att bli sjuhäradsbygdens största sjösänkningsprojekt slutade i ekonomisk ruin men de som kom efter fick ta del av vinsterna i form av större skördar.

Gården fortsatte i släktens ägo då Caspers kusin, Gustav Odqvist ropade in gården på auktion. 1893 sålde Gustav gården och den gick ur släkten.Torpet Långsvedjan i Fristad.

Långsvedjan nämns första gången i 1832-1842 års husförhörslängd och första torpare var Andreas Andersson, född 1798 i Vänga, och Cathrina Andersson, född 1800 i Hedared. Den siste torparen var Otto Olsson Dahl, född 1874 i Lagmansered, och hans hustru Maria Elisabet Karlsdotter, född 1872 i Gällstad. Efter Dahls död köptes Långsvedjan av Ivar Werners sterbhus, Torbjörntorp.

1877 kom Kasper Andreasson, som var min pappas morfars morfar, född 1846 i Ornunga till Långsvedjan med sin fru Emma Charlotta Johannesdotter född 1851 i Fristad som torpare. Kasper dog 1898. Emma bodde kvar på gården till 1908 då hon och några av barnen flyttade in till Borås. Här föddes alla barnen, utom Emil Johansson, som var adoptivson till Kasper. 2 av barnen, Sven Harald och Algot Natanael emigrerade till Amerika. Sven blev där skjuten till döds. Misstagen för "gangster". Min pappas morfars mamma, Julia Lavina föddes här den 26 Maj 1887.
Julia's enda syster som nådde vuxen ålder, Hilda Maria flyttade till Stockholm och arbetade där hos familjen Koch och även en period på slottet.

Henrik August Simeon Fredrik Winblad von Walter

Fredrik Winblad von Walter framstår som en färgstark gestalt i Hälsinglands kulturhistoria, både då det gäller hans personliga egenskaper och hans verksamhet inom olika områden. Han beskrivs som en lång och ståtlig man med väldiga knävelborrar, en stram militär och skicklig fäktare som också spelade fiol, målade tavlor och skrev fängslande om vårt landskaps historia. Det är framför allt den sistnämnda verksamheten som gjort honom känd och berömd.

Källa: Dellenportalen

.

Mera

Laurentius Pampineus

Laurentius Pampineus hade i sju års tid varit kapellan i Sibbo när han 1636 efterträdde sin svärfar Andreas Sigfridi som kyrkoherde där. I bevarade handlingar kallas han vanligen "herr Lars". I sitt sigill hade han initialerna L J P och ett halster, d.v.s. S:t Laurentius syrnbol. Bokstaven J avser hans patronymikon Johannis, vilket bekräftas av att han som ägare till Finby i Tusby kallas "herr Lars Johansson" i tiondelängden 1651-52. År 1634 bodde på kapellansgården hos herr Lars även hans syster Karin Hansdotter, vars senare öden är okända.

Mera

Olof Johan Wall

Född den 20 september 1847. Son till Carl Fredrik Winblad Von Walter och Cecilia Persdotter. Cecilia arbetade som piga hos Carl Fredrik och Olof Johan föddes som "oäkting". Vet att det råder olika meningar om huruvida Carl Fredrik är fadern, men jag har i min ägo några dedikationer från Henrik August Simeon Fredrik Winblad Von Walter som var Carl Fredriks äkta son. Där skriver han att "Ingegärd Andersson äger nu dessa böcker som ett minne av hennes morfars bror". Ingegärd som är min pappas mormor var alltså dotterdotter till Olof Johan. Har nu också fått 2 bekräftade DNA matchningar som visar att jag är släkt med Winblad von Walter.

Johannes Odqvist

Johannes Odqvist och Sven Pehrsson var hälftenägarna till Ljunga kvarn som ligger vid Nolån, förbindelsen mellan Sandsken och Norra Sämsjön. Till kvarnen kom bönder från trakten för att mala säd och därmed var det en livlig hästtrafik till och från kvarnen. Bönder med sädessäckar stod i kö för att vänta in av- eller pålastning. Därmed var kvarnen inte endast en arbetsplats utan också en samtalsplats för att ta del av vad som hände i bygden..

Mera

Min mormors mormor och morfar

Linda Johanna Erika Höglund. Född den 7 juni 1871 i Korpo, Finland. Hon tjänade som piga i Åbo. När familjen flyttade till Hangö tog dom med sig Linda. Där träffade hon sin man, Gustaf Albert Rickard Bergman och stannade livet ut. Hon avled den 19 augusti 1919. Gustaf var född den 24 maj 1876 i Bromarf. Han avled den 17 juli 1918 av svält och infektioner i fångläger på Sveaborg, Helsingfors. Han var med i rödgardisterna. Not: Rödgardister, medlemmar i väpnade kommunistiska styrkor i socialistiska länder. Röda garden av beväpnade, revolutionära arbetarstyrkor förekom i Finland under oroligheterna 1905-06 och under inbördeskriget 1918. Läs mer om Sveaborg

Mera

Mina mor och farföräldrar.

Farfar

Kjell Lennart Karlsson

Född den 17 Dec 1941 i Skene.

Son till John Gunnar Karlsson född den 15 Oktober 1921 i Horred och Gunvor Ella Henny Odqvist född den 21 Februari 1921 i Od.

Farmor
Gun-Britt Margareta Hagberg

Gun-Britt Margareta Hagberg

Född den 17 April 1940 i Borås

Dotter till Bruno Herbert Hagberg, född den 25 Maj 1913 i Borås och Göta Ingegärd Andersson född den 18 Maj 1918 i Forsa.

Morfar
Knut Holdo Johansson

Knut Holdo Johansson

Född den 21 December 1920 i Göteborg.

Son till Frans Holdo Johansson född den 6 Oktober 1887 i Göteborg och Teresia Antoinette Larsson född den 3 Februari 1891 i Örgryte.

Mormor
Dorrit Tamara Holmström

Dorrit Tamara Holmström

Född 1927.

Dotter till Herbert Anatollius Holmström född den 24 November 1901 i Bromarf, Finland och Aili Ingeborg Bergman född den 11 Mars 1904 i Bromarf, Finland.


Och deras mor och farföräldrar.

Farmors morfar och mormor

Anders Andersson

Född den 28 Juni 1882.

Kristina Elisabeth Wall.

Född den 18 November 1876.

Farmors farmor och farfar

Julia Lavina Kaspersdotter

Född den 26 Maj 1887.

Gustav Sigismund Hagberg.

Född den 8 September 1885.

Mormors mormor och morfar

Linda Johanna Erika Höglund

Född den 7 Juni 1871

Gustaf Albert Rickard Bergman.

Född den 24 maj 1876.

Mormor farfar och farmor

Karl Evert Holmström.

Född den 8 September 1873.

Amelia Josefa Elgström.

Född den 12 September 1873.

Farfars farfar och farmor

Johan Albert Karlsson

Född den 10 Juni 1887.

Emma Johansdotter.

Född den 12 Januari 1886.

Farfars morfar och mormor

Anders Gustav Odqvist

Född den 14 Maj 1886.

Gerda adelia Skoglund.

Född den 20 Juni 1891.

Morfars farfar och farmor

Jacob Johansson

Född den 4 oktober 1838

Anna Christina abrahamsdotter.

Född den 3 Oktober 1839.

Morfars morfar och mormor

Gustav Adolf Larsson.

Född den 11 November 1865.

Sofia Johanna Svensdotter.

Född den 6 Januari 1865.

Några historier. Om dom är sanna eller inte låter jag vara osagt.

Teet af Pirnbottom image

Det finns en legend om Pernå sockens ursprung, att en skotsk adelsman Teet af Pirn, som tjänade Birger Jarl under andra korstågets tid (ca. 1248-50 eller 1238-39) kom till östra Nyland och lät bygga....

Mera

Sigrid Storråda.bottom image

Inga säkra bevis finns för Sigrids existens och hennes existens bestrids av många moderna historiker. Olika historiska källor ger divergerande uppgifter om Sigrid Storråda: isländska källor, Saxo, Adam....

Mera

Skoglar-Tostebottom image

Skoglar-Toste eller Sköguls-Toste var, enligt Snorre Sturlasson, en svensk storman under 900-talet. Skögul betyder "kamp", "strid". Han ska ha varit far till jarlen Ulf Tostesson och Sigrid Storråda.

MeraSnabblänkar

Några historier.

Webmastermeddelande

Jag tar tacksamt emot bidrag till min släktforskning i form av bilder, berättelser mm.mm. Även rättelser är naturligtvis välkomna.